Mateřská škola se nachází v klidné části na Slezském Předměstí, v blízkosti zastávek MHD. Budova mateřské školy je obklopena udržovanou zahradou, na které je velké množství vzrostlých stromů a altán, který je celoročně využíván. Každá třída má i své pískoviště a zahrada je také vybavena herními prvky - klouzačkou, pružinovými houpačkami, házecí stěnou, šplhacím čtyřhranem, dřevěným vláčkem, domečkem a mlhovištěm. Mateřská škola nemá vlastní kuchyň a strava je dovážena ze školní jídelny Mateřské školy Lužická. Děti mají zajištěny dopolední a odpolední svačiny, oběd a po celý den mají připravený pitný režim. Provoz mateřské školy se řídí samostatně zpracovaným Školním řádem a každá třída má vypracovanou organizaci dne, která odpovídá věkové skupině dětí. V mateřské škole jsou čtyři třídy s kapacitou 90 dětí a jsou rozděleny podle věku 3-4 roky, 4-5 let, 5-6 let a 5-7 let. Výchovně vzdělávací proces je zaměřený na rozvoj osobnosti dítěte a s dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "Je nám dobře na světě ..." Úkolem je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat dítěti zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Snahou celého našeho kolektivu je vytvářet příjemné klima ve třídách mateřské školy, vychovávat v dětech osobnost čestnou, s dobrým vztahem ke svým kamarádům i dospělým lidem.

Novinky

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

25.03.2019 22:28
Tento formulář je pouze pro tisk zadost_hk-luzicka - tisk.pdf (78789)   Online formulář...

Předzápis

24.03.2019 22:13
Pro usnanění zápisu Vašeho dítěte do MŠ můžete využít elektronického předzápisu v odkazu...

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

24.03.2019 22:12
V příloze naleznete kritéria pro přijímání dětí k předškolnímuvzdělávání pro rok...

Den otevřených dveří

30.01.2019 12:48
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 17. 4. 2019 v době od 9:30...

ZÁPIS DO MŠ

30.01.2019 12:43
Zápis dětí do mateřské školy proběhne v pátek 10. 5. od 10:00 do 17:00 hod. a v sobotu 11. 5. od...

Uzavření MŠ o letních prázdninách

30.01.2019 12:38
V době letních prázdnin bude MŠ Slavíčkova uzavřena od 8. 7. do 19. 7. 2019 a dále od 29. 7. do 23....

Zvýšení kvality výuky

04.01.2019 06:17
Plakát A3_Šablony II_MŠ Lužická HK.pdf (75106)

Vnitřní řád MŠ - ŠJ

11.09.2018 09:55
Vnitřní řád MŠ - ŠJ.doc (72704)

Školní řád

29.08.2018 16:45
Školní řád 2018 web.docx (45309)  

Školní vzdělávací program

29.08.2018 14:00
Školní vzdělávací program 2018 aktualizace.docx (55327)  
1 | 2 >>